Contactează-ne: 0745 086 450
0

Nu ai niciun produs în coș.

Termeni și condiții

Definiții și precizări:

Vânzător: S.C. Rotherm Grup SRL cu sediul principal în Iași,

Blvd. C A Rosetti nr. 1, bloc 304, Tr. II, parter, cod 700141

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Sold. I. Rotaru nr. 1, Sector 3

Utilizator: orice persoană care intră pe site-ul www.rotherm.ro

Cumpărător: orice persoană fizică sau juridică care achiziționează produse de pe site-ul www.rotherm.ro

Bunuri/produse: produsele existente în magazinul online www.rotherm.ro puse la dispoziția cumpărătorului prin vânzare online

Magazin virtual: site-ul www.rotherm.ro pune la dispoziția cumpărătoului, în mod virtual, gamele de produse oferite spre vânzare, oferind informații legate de datele tehnice ale produselor, prețuri, oferte etc.

Comanda online: intenția cumpărătorului de a achiziționa unul sau mai multe produse din magazinul online. Această intenție se concretizează prin acordul clientului de a plăti suma/sumele produsului/produselor în cauză și acordul vânzătorului de a le livra.

Comanda confirmată: odată efectuată comanda online, cumpărătoul va primi din partea www.rotherm.ro confirmarea că produsul/produsele dorite vor fi livrate, după validarea datelor de identificare și detaliilor cerute în prealabil.

Cont client: în vederea achiziționării produselor dorite, clienții magazinului virtual rotherm.ro trebuie să își creeze un cont care curpinde informațiile de identificare (nume, prenume, telefon), adresa de livrare a produsului și/sau cea de facturare, plus condițiile de facturare: persoană fizică sau juridică.

Client nou: Cumpărătorul care își face pentru prima oară cont client pe site-ul www.rotherm.ro

Intervalele de funcționare ale magazinului online și alte specificații:

1. Comenzile se pot plasa în oricare moment al zilei, confirmarea comenzii și livrarea urmând a fi efectuate în orarul de lucru al echipei: Lu-Vi, între 08.00 – 17.00.

 1. Comenzile plasate în weekend (Sâ-Du), precum și în zilele de sărbători legale vor fi procesate în ziua imediat lucrătoare.

 2. Odată plasată o comandă, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare la distanță, prin email sau telefon, cu privire la detaliile legate de comanda sa.

 1. Orice comandă confirmată reprezintă încheierea unui contract de vânzare la distanță, între vânzător și client.

Obligațiile părților:

Vânzătorul se obligă:

 • să actualizeze zilnic prețurile și promoțiile magazinului virtual

 • să ofere, în mod gratuit, la cererea clientului, informații tehnice și comerciale despre gama de produse existentă în magazinul virtual

 • să afișeze conținut cu caracter informativ despre produsele furnizate

 • să nu onoreze comanda, dacă prețurile sau ofertele au fost afișate greșit din motive independente de el , cu informarea în prealabil a cumpărătorului

Cumpărătorul se obligă:

 • să instaleze/monteze echipamentele achizitionate de pe www.rotherm.ro doar cu societati comerciale/persoane fizice autorizate; de asemenea, echipamentele achiziționate de pe www.rotherm.ro trebuie să fie racordate la instalații conforme cu normele tehnice în vigoare;
 • SC ROTHERM GRUP NU își asumă responsabilitatea pentru echipamentele care au fost instalate fără acordul scris al unei societăți comerciale/persoane fizice autorizate, în conformitate cu legislația tehnică în vigoare;


Proprietate intelectuală:

Logo-ul și alte însemne grafice, mărcile (numele site-ului și al companiei Rotherm Grup) sunt proprietatea SC ROTHERM GRUP SRL și nu pot fi folosite fără un acord scris al proprietarului.

Utilizatorii nu pot folosi informațiile regăsite pe site-ul www.rotherm.ro în scopuri comerciale, fără un acord scris al deținătorului site-ului.

Orice modificare neautorizată a site-ului este strict interzisă și poate fi sancționată prin lege.

Alte specificații:

Rotherm Grup este deținătorul tuturor drepturilor intelectuale de pe site-ul www.rotherm.ro, respectiv asupra designului, imaginilor funcționalităților site-ului.

Promoțiile sunt valabile fie pe perioade determinate de timp, specificate în ofertă, fie în limita stocului disponibil.

Rotherm Grup nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcut resposabil de prejudiciile create de informații publicate din erori care nu îi aparțin.

Rotherm Grup își rezervă dreptul de a modifica orice informație de site-ul virtual, fără a comunica în prealabil acest lucru utilizatorilor săi.

Comunicarea cu magazinul virtual se poate realiza prin formularul de contact sau prin adresa de email:office@rotherm.ro ori la tel. 0232/276666, 0232/276655, 0745 086 450, 0723 285 564

Rotherm Grup își rezervă dreptul de a contacta vizitatorul magazinului virtual, dacă acesta din urmă a completat un formular de contact și solicită informații.

Confidențialitate:

Nicio informație transmisă de la cumpărător către vânzător sau viceversa nu poate fi făcută publică, fără acordul scris al uneia dintre părți.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a utiliza informațiile cu caracter personal (nume, date de contact etc.) în vederea confirmării și a expedierii comenzii cumpărătoului.

Vânzătorul își rezervă dreptul, cu acordul utilizatorului, de a folosi datele cu caracter personal în vederea activităților de marketing (transmiterea de newsletter, a ofertelor etc.).

Facturarea și alte documente

Produsul cumpărat din magazinul online este însoțit de factură fiscală emisă de către societate și de documentele aferente produsului cumpărat: manual de utilizare, certificat de garanție, declarație de conformitate, după caz.

Riscuri și responabilități:

Vânzătorul își asumă responsabilitatea livrării produsului către client.

Vânzătorul își asumă responsabilitatea ambalării corespunzătoare a produsului.

Dacă produsul a fost livrat și recepționat de către cumpărător, riscul pierderii produsului îi revine acestuia din urmă.

Produsul poate fi receptionat cu DESCHIDERE LA LIVRARE, clientul semnând de primire pe documentul înmânat de către reprezentantul societății de curierat;

Nedeschiderea coletului în momentul livrării atrage după sine acceptarea lui în forma predată de către curier, în baza AWB-ului semnat de către client.

Reclamațiile ulterioare predării coletului în vederea semnalării de neconformități NU pot fi luate în considerare de către ROTHERM GRUP.

În conformitate cu legislatia românească a comerțului online, puteți returna produsul cumpărat de pe site-ul nostru în termen de maxim 30 de zile de la achiziționarea lui.

Formular de retur aici 

Plata produselor și livrare

Plata bunurilor achiziționate se poate face ramburs, la primirea coletului de către client, în baza chitanței fiscale întocmite de către curier.

În perioadele aglomerate, este posibil ca termenul de livrare să se extindă la 5-7 zile lucrătoare.

Garanție și post-garanție:

CONDITII GENERALE:

Garanția produsului cumpărat din magazinul online al Rotherm Grup este oferită pentru toată gama de produse comercializate, în următoarele condiții:

 • Garanția decurge de la data punerii în funcțiune (PIF). Punerea în funcțiune a echipamentului se va realiza în mod OBLIGATORIU cu o societate autorizată ISCIR, cu respectarea normelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

 • Montajul echipamentului achiziționat trebuie să fie realizat de o firmă autorizată ISCIR cu respectarea normativelor tehnice în vigoare. Societatea autorizată de service verifică conformitatea instalațiilor existente.

 • Prezentul certificat de garanție confirmă calitatea produselor și se limitează numai asupra defectelor de material sau execuție datorate producătorului.

 • Autorizarea de funcționare a echipamentelor conform legislației românești nu face obiectul garanției, această activitate fiind tarifată direct către Beneficiar de către societatea de service.


SUNT EXCLUSE DIN GARANȚIE produsele și părțile acestora avariate din cauze independente de producător, respectiv:

a)   la transport sau dacă depozitarea echipamentului de către client nu se face în spațiu închis, ferit de acțiunea agenților atmosferici (temperaturi foarte scăzute sau ridicate, umiditate ridicată, contact cu razele soarelui, vânt, ploaie, praf).

b)   Ca urmare a intervenției utilizatorului sau a personalului neautorizat asupra reglajelor și modului de funcționare a echipamentului, sau a utilizării neconforme cu instrucțiunile de exploatare a acestuia.

c)   Pentru echipamente termice, de ventilare și de condiționare a aerului: Instalația electrică la care se racordează cazanul trebuie să fie corespunzătoare și să asigure tensiunea de 230V/50Hz. C.A. +-5% și racordare la priza de pământ.

d)   Incorecta tratare a apei de alimentare/umplere/adaos; Se recomandă o duritate totală a apei mai mică de 0,05 mval/dm și un PH între 7 și 25 gr. C.

e)   Coroziunea datorată condensului;

f)    Utilizarea altor combustibili decât cei precizați în instrucțiunile de utilizare a echipamentului sau utilizarea de combustibili cu caracteristici diferite de cele precizate în normativele în vigoare;

g)   Nerespectarea instrucțiunilor de exploatare sau utilizarea echipamentului în alte scopuri decât cele cărora a fost destinat;

h)   Exploatarea incorectă având drept rezultat înghețarea apei în instalație, lipsa combustibilului, crearea de șocuri termice prin introducerea de apa rece de adaos în instalație, tirajul necorespunzător al sistemului de evacuare a gazelor arse;

i)    Utilizarea de piese de schimb de la alți producători, neavizați de către ROTHERM GRUP.

j)    Componentele supuse unui proces de uzură normală de funcționare (anozi, garnituri, dispozitive de acționare, becuri, etc);

k)   Orice altă cauză neimputabilă firmei producătoare.

Litigii

Toate eventualele litigii privind desfășurarea actului de vânzare-cumpărare dintre clientul final și SC Rotherm Grup SRL vor fi soluționate pe cale amiabilă de reprezentanții părților. În cazul imposibilității realizării unei înțelegeri, soluționarea litigiului ține de competența instanței de la sediul vânzătorului.

În cazul în care clientul dorește să formuleze orice fel de reclamații la adresa produsului comercializat de SC Rotherm Grup SRL, poate trimite reclamația pe adresa de email: office@rotherm.ro sau prin Poșta Română, la adresa sediului social din Iași, Blvd. C A Rosetti nr 1 bloc 304, Tr. II, parter, cod 700141.

Legislație aplicabilă

Termenii și condițiile prezentului magazin online se supun Legii comerțului electronic nr 365/2002, Legii nr 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

Forța majoră

Niciuna din părțile implicate în actul de vânzare-cumpărare nu răspunde de neexecutarea la termen sau executarea în mod necorespunzător (total sau parțial) a oricărei obligații care îi revine, dacă aceasta a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de către lege.

Partea care invoca forța majoră este OBLIGATĂ să notifice celeilate părți, în termen de 48 de ore, prin orice mijloc cunoscut de comunicare, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Dacă evenimentul nu încetează în termen de 10 zile de la producere, părtile au dreptul să-și notifice încetarea de drept a actului de vânzare-cumpărare, fără ca vreuna din ele să pretindă daune-interese.

Preturile afisate pe site site contin T.V.A.

Despre Rotherm Grup

Rotherm Grup ofera beneficiarilor consultanta tehnica si furnizeaza echipamente termice pentru incalzirea si climatizarea spatiilor, precum si echipamente pentru tratarea apei. Pe de alta parte, Rotherm Grup pune in practica o politica de preturi care vine in sprijinul cerintelor clientului, totodata punand la dispozitia beneficiarului stocuri permanente, montaj si service pentru echipamentele achizitionate.

Certificari

Informatii contact

SC ROTHERM GRUP SRL
Adresa: Iași, Blvd. C A Rosetti nr. 1, bloc 304, Tr. II, parter, cod postal 700141
CUI: RO 13499191
Registrul comertului: J 22/825/2000
Punct de lucru Iași: 0745 086 450
Punct de lucru București: 0723 285 564
Site: www.rotherm.ro
Email: office@rotherm.ro
Service: razvan.pencu@rotherm.ro
Comercial și Montaj: 0745086450